ICM

Svenska barnmorskeförbundet tillhör sedan början av 1900-talet det internationella barnmorskeförbundet The International Confederation of Midwives (ICM), som utarbetat riktlinjer för barnmorskornas arbete utifrån sitt eget perspektiv.

På kongressen i Vancouver 1993 uttalade man sig om hemförlossningar på följande sätt:

”ICM anser att hemförlossningar kan vara ett säkert alternativ för många kvinnor. Vi tror att unika förhållanden kan skapas vid födsel i hemmet och det garanterar en individualiserad vård och optimalt utfall av förlossningen. Vi tror också att hemförlossning har en positiv effekt när det gäller att reducera förekomsten av onödig medicinsk intervention och användandet av teknologi. I enlighet med detta vill ICM uppmuntra och, på förfrågan, assistera nationella organisationer att påverka sina regeringar för att förbättra det stöd som behövs för att genomföra detta val”.

Cochraneinstitutet

Ole Olsen är forskare vid Cochraneinstitutet i Danmark, där man bland annat analyserar och utvärderar medicinska rutiner för att se om de har någon verklig och bevisbar effekt. I Olsens studie Meta-analysis on safety of homebirth (1997) redogör han för sex studier som jämför planerad hemförlossning (assisterad av hemförlossningsbarnmorskor med uppbackning av ett modernt sjukhus) med planerad sjukhusförlossning. Olsen sammanställer resultaten och gör en metananalys av säkerheten vid hemförlossningar kontra sjukhusförlossningar. Analysen innefattar variablerna perinatal dödlighet, maternell sjuklighet, Apgarpoäng vid en respektive fem minuter samt perineala bristningar och interventioner. Sammanlagt ingår 24 092 kvinnor med lågriskgraviditet i studien, samtliga från i-länder.
Resultatet visar ingen betydande skillnad vad gäller barnadödlighet (men en liten fördel för hemförlossningsgruppen. Det förekom ingen mödrasjuklighet i någon av dessa studier.

På några punkter kunde Olsen visa på betydelsefulla skillnader:
– Bebisarnas apgarpoäng var betydligt lägre i sjukhusgruppen. Dubbelt så många barn hade lägre än åtta poäng efter en minut och lägre än åtta respektive nio poäng vid fem minuter efter födelsen, i sjukhusgruppen jämfört med hemförlossningsgruppen.
– Det förekom cirka 50 % fler bristningar av andra och tredje graden i sjukhusgruppen.
– Samtliga medicinska ingrepp var vanligare i sjukhusgruppen (till exempel igångsättning, oxytocinstimulering, snedklipp, planerat och akut kejsarsnitt samt sugklocka och tångförlossning.

Olsens slutsats är att det inte finns erfarenhetsmässiga bevis för att det skulle vara mindre säkert för kvinnor med lågriskgraviditeter att planera för en hemförlossning. Detta under förutsättning att mamman är motiverad, att hon är ”granskad” och assisterad av en erfaren hemförlossningspraktiker och att denne har stöd av ett modernt sjukhussystem om transport till sjukhuset blir nödvändig.

Adresser, länkar, läs- och filmtips

Kontakt med hemmafödare, doulor och barnmorskor
Föreningen Föda Hemma har listor över barnmorskor, kontaktpersoner, doulor och andra hemfödselentusiaster.
Kontaktpersoner Du kan ringa en kontaktperson om du har frågor om hemförlossning, eller vill komma i kontakt med föreningen.
Barnmorskor Hembarnmorskor i hela landet.
Doulor En doula är med kvinnan före, under och efter förlossningen. Hon stöttar och hjälper till med praktiska saker.
Hjälpföräldrar Hjälpföräldrar är personer med speciella erfarenheter och/eller specialkunskaper som de gärna delar med sig av.
För uppdaterad information om kontaktpersoner, barnmorskor etc., läs på www.fodahemma.org.

Mer på internet
Hemförlossning – diskussionsgrupp på Föräldrakanalen
Home Birth Reference Site – aktuell forskning och litteratur
MIDIRS Midwives Information and Resource Service
Sheila Kitzinger, författare och födselpedagog
Snackgruppen Föda Hemma på Allt för föräldrar
Socialstyrelsens allmänna råd om hemförlossning
Unassisted Childbirth – Amerikansk sida om att föda utan barnmorska och om det spirituella och sensuella inslaget i barnafödsel
Waterbirth International

Böcker och filmer om graviditet, förlossning och hemfödsel
Aktiv förlossning Sheila Kitzinger, Bonniers 1986
Att föda på kvinnans villkor Beatrice Hogg, Prisma 1988
Barnafödandets psykologi Aidan Macfarlane, Rabén & Sjögren 1980
Birth at Home Sheila Kitzinger, Oxford University Press 1980
En jordemoders berättelse Laurel Thatcher Ulrich, Tiden 1992
Föda barn – var? Sigrid Neuman, LT 1985
Så blev jag till!Föda eller förlösas? Malin Larson (red), Dofa Bokproduktion 1987
Gentle Birth Choices Barbara Harper, (bok, VHS, DVD)
Hjemmefødsel Susanne Houd, Susanne Winding, Komma 1990
Home Birth Nicky Wesson, Vermilion 1995
Pursuing the Birth Machine Marsden Wagner, ACE Graphics 1994
Sound of Music Maria von Trapp, B. Wahlström, 1995
Special Delivery Rahima Baldwin, Celestial Arts Press 1986
Spiritual Midwifery Ina May Gaskin, The Book Publishing Company 1978
Så blev jag till Katerina Janouch, Bonnier Carlsen 2004
The nature of birth and breast-feeding Michel Odent, Bergin & Garvey 1992
Tillbaka till naturlig förlossning Michel Odent, Bonnier 1995

Böcker och artiklar om första tiden med små barn
ABC nättidning för nyfikna föräldrar
Att amma Nanna Bylund, Albert Bonniers förlag 2002
Barnaboken Anna Wahlgren, Bonnier Carlsen 1983, 2005
Bebisboken Anna Toss, Alfabeta 1998
Bebishandboken – De 201 vanligaste frågorna på BVC Lena Lidbeck & Marianne Rydin, Prisma 2003
Knattetimmen: frågor och svar om barn 0-9 år Malin Alfvén & Louise Hallin, Albert Bonniers förlag 2005
Koka makaroner Johan Nilsson, Wahlström & Widstrand 2003
Mothering / Articles / New baby
Om barn / Artiklar
Spädbarnsmassage – en handbok Lena Lidbeck & Marianne Rydin, Prisma 2002

Fler lästips om föräldraskap och barn på Om barn

Har du fler bra adresser eller boktips? Skriv en kommentar!

Ansöka om ersättning

Om du tänker ansöka om ekonomisk ersättning från ditt landsting för att kunna betala din hembarnmorska är det ett bra sätt att skicka ett brev till sektionschefen eller ekonomichefen för hälso- och sjukvårdsenheten i ditt landsting. Du kan naturligtvis också ringa, men ett brev lönar sig nog bättre.
Brevet kan vara så långt eller kort du vill, och vara personligt eller allmänt hållet, men det är vissa punkter som är bra att få med. Era namn, eventuellt barnmorskans namn, anledningen till att ni vill föda hemma, hur mycket pengar ni vill ha, när ni senast behöver få svar. Skicka gärna med ett läkarintyg, eller skriv att det kommer när du har varit på läkarbesök.
Om du tycker att det är svårt att författa brevet kan du använda vår mall här nedanför, men du kan naturligtvis göra om den som du vill.

=================================

Datum, ort

Till titel och namn

Ansökan om förlossningspeng

Vi ansöker härmed om förlossningsarvode för förlossning i hemmet.
Vi är barnets mamma (namn och personnummer) och barnets pappa (namn och personnummer). Vi bor i ort.
Vi är båda vid god hälsa. Förlossningen är beräknad till den beräknat förlossningsdatum.
Vi har planerat att föda tillsammans med barnmorskan barnmorskans namn.
Graviditeten förlöper normalt enligt barnmorska och läkare vid er mödrahälsovård, ort. Ett läkarintyg som styrker detta medföljer/ kommer att skickas in som kompletterande handling.

Vi önskar få bidrag för planerad hemförlossning. Enligt vad som kommit till vår kännedom betalar ditt läns landsting i dagsläget ut bidrag på 13 000 kr till hemförlossningar.

(Följande stycke är skrivet utifrån Stockholms förlossningsklinikers situation 2001. Ändra som det passar dig och använd dina egna argument!)
Anledningen till att vi har bestämt oss för en hemförlossning är främst den alltmer ansträngda och ofta undermåliga förlossningsvården inom Stockholms läns landsting. Sjukhusen kan som bekant inte längre ”garantera den medicinska säkerheten” (citat av f.d. verksamhetschefen vid SöS). Riskerna för att komplikationer ska tillstöta under förlossningen ökar radikalt när en stressad barnmorskan handlägger flera förlossningar samtidigt. Vårt alternativ med två barnmorskor hos oss under hela förlossningen är mycket säkrare – det bästa vi kan göra för vårt barn som ska födas och även för mig som är den födande kvinnan. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är också en planerad hemförlossning ett säkrare alternativ för en omföderska i lågriskgruppen.

Vi emotser svar om detta snarast, dock senast önskat datum (tex. 1 månad från brevets avsändande).

Med vänlig hälsning,
Era Namn,
adress, telefonnummer, e-post

=================================

Du kommer troligen att få vänta minst en eller ett par veckor på att få svar. Om du får din begäran beviljad kanske det inte spelar någon roll om du får svaret per brev eller telefon, men om du får avslag så måste det ske skriftligt. Enligt § 21 i Förvaltningslagen har du nämligen rätt att få veta hur och till vilken instans du överklagar ett beslut – en så kallad besvärshänvisning, som alltså ska finnas med i brevet.

Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta

I skenet av en stormlykta

av Helen Wellton

Adrian skrek inte när han föddes som barn gör när de föds på sjukhus. Han verkade inte riktigt förstå att han var född. Det var mörkt utanför magen. Bara stormlyktan lyste upp kajutan i skutan där jag låg på durken med tio täcken och madrasser under mig, ungefär som prinsessan på ärten. Det luktade ljuvligt. Hela båten var fylld av hägg och syrenblom. Det var den 25 maj 1979.

Jag blev med barn när jag bara var 17 år. Jag blev väldigt förvånad. Jag åt p-piller men inte så regelbundet vad jag minns. Det var så avlägset i mitt huvud att JAG skulle kunna bli med barn så jag tog inte så allvarligt på att skydda mig. Inte hade jag fått någon särskild sexualkunskap, vare sig av min mor eller av skolan, så jag var ganska omedveten om min egen kropps funktioner. Didrik, min kille sedan bara några månader tillbaka blev överlycklig. Han hade längtat efter barn sade han. Jag blev lite förvånad. Vi hade inte ens talat om barn och jag tyckte att den här världen var så grym och miljöförstöringen gick så fort så det var ingen lämplig värld att låta ett barn födas i. Samtidigt hade jag mycket svårt att tänka mig abort. Om det nu dykt upp ett embryo till ett barn i min mage så kanske det var ”meningen” att jag skulle få barn tidigt. Min kille var ju så entusiastisk också. Så fort barnet var fött skulle han ta hand om det så mycket han kunde. Det skulle bli såå lätt för mig. Jag trodde på honom – jag var förstföderska och naiv ….

Fortsätt läsa ”Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta”

Innehåll

Förord
.
Kapitel 1. Hur föder man hemma?
Lillan kommer till jorden
Förbereda sig hemma
Barnmorska och mödravård
Frågor till barnmorskan
Kostnader
Läkarkontroller
Doula
Utrustning
Barnvakt
Kropp och själ under graviditeten
Föda utan barnmorska
.
Kapitel 2. Pappa/Partner
Pappans roll vid förlossningen
En klippa i stormen
Praktiska uppgifter
Att rycka in som barnmorska
Bebisbesiktning
Låt tiden gå
.
Kapitel 3. Nära och kära närvarande
Syskon
Medhjälpare
.
Kapitel 4. Ett barn föds
Födselns förlopp
Födslosmärta
Smärtlindring
Komplikationer
Påverkan
Om barnet dör
.
Kapitel 5. Tio anledningar att föda hemma
Tio anledningar att föda hemma
Vi behöver inte flytta oss
Vi bestämmer
Vi känner barnmorskan
Vi kan vara och göra som vi vill
Lugnare start för barn och föräldrar
Fördelar för familjen
Valfrihet
Sjukhusen har brister
Ett feministiskt perspektiv
Födandet ska vara lustfyllt
Är det en särskild sorts föräldrar som föder hemma?
Kan vem som helst föda hemma?
Attityder
Svar på vanliga påståenden om hemförlossning
Frågor att ställa till dig själv
.
Kapitel 6. Hemfödsel historiskt och internationellt
Häxjakt
Läkarmakt
Systemskifte
Bättre livsvillkor
Hemfödsel i Holland, England och USA
.
Kapitel 7. Hemfödsel i dagens Sverige
Hur många svenskar föder hemma?
Lagen och Socialstyrelsen
Föreningen Föda Hemma
.
Kapitel 8. Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Ny avhandling om hemförlossningar i maj 2007
WHO
ICM
Cochraneinstitutet
.
Kapitel 9. Adresser, länkar, läs- och filmtips
Adresser, länkar, läs- och filmtips
.
Ansöka om ersättning
Ansöka om ersättning
.
Intervjuer (går tyvärr inte att läsa längre, av upphovsmannaskäl)
Marias och Jaris hemförlossning
Christina Kummlis dotter föddes hemma trots sätesbjudning
Rebeccas hemförlossning
Renée Rosengren: Vårt hus vaktades av änglar
Susanna Heli: Urkvinnan i mig har tagit över
.
Fler födselberättelser
Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta
Vår hemförlossning

Innehåll 2

Förord
.
Kapitel 1. Hur föder man hemma?
Lillan kommer till jorden
Förbereda sig hemma
Barnmorska och mödravård
Frågor till barnmorskan
Kostnader
Läkarkontroller
Doula
Utrustning
Barnvakt
Kropp och själ under graviditeten
Föda utan barnmorska
.
Kapitel 2. Pappa/Partner
Pappans roll vid förlossningen
En klippa i stormen
Praktiska uppgifter
Att rycka in som barnmorska
Bebisbesiktning
Låt tiden gå
.
Kapitel 3. Nära och kära närvarande
Syskon
Medhjälpare
.
Kapitel 4. Ett barn föds
Födselns förlopp
Födslosmärta
Smärtlindring
Komplikationer
Påverkan
Om barnet dör
.
Kapitel 5. Tio anledningar att föda hemma
Tio anledningar att föda hemma
Vi behöver inte flytta oss
Vi bestämmer
Vi känner barnmorskan
Vi kan vara och göra som vi vill
Lugnare start för barn och föräldrar
Fördelar för familjen
Valfrihet
Sjukhusen har brister
Ett feministiskt perspektiv
Födandet ska vara lustfyllt
Är det en särskild sorts föräldrar som föder hemma?
Kan vem som helst föda hemma?
Attityder
Svar på vanliga påståenden om hemförlossning
Frågor att ställa till dig själv
.
Kapitel 6. Hemfödsel historiskt och internationellt
Häxjakt
Läkarmakt
Systemskifte
Bättre livsvillkor
Hemfödsel i Holland, England och USA
.
Kapitel 7. Hemfödsel i dagens Sverige
Hur många svenskar föder hemma?
Lagen och Socialstyrelsen
Föreningen Föda Hemma
.
Kapitel 8. Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Ny avhandling om hemförlossningar i maj 2007
WHO
ICM
Cochraneinstitutet
.
Kapitel 9. Adresser, länkar, läs- och filmtips
Adresser, länkar, läs- och filmtips
.
Ansöka om ersättning
Ansöka om ersättning
.
Intervjuer (går tyvärr inte att läsa längre, av upphovsmannaskäl)
Marias och Jaris hemförlossning
Christina Kummlis dotter föddes hemma trots sätesbjudning
Rebeccas hemförlossning
Renée Rosengren: Vårt hus vaktades av änglar
Susanna Heli: Urkvinnan i mig har tagit över
.
Fler födselberättelser
Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta
Vår hemförlossning