Ansöka om ersättning

Om du tänker ansöka om ekonomisk ersättning från ditt landsting för att kunna betala din hembarnmorska är det ett bra sätt att skicka ett brev till sektionschefen eller ekonomichefen för hälso- och sjukvårdsenheten i ditt landsting. Du kan naturligtvis också ringa, men ett brev lönar sig nog bättre.
Brevet kan vara så långt eller kort du vill, och vara personligt eller allmänt hållet, men det är vissa punkter som är bra att få med. Era namn, eventuellt barnmorskans namn, anledningen till att ni vill föda hemma, hur mycket pengar ni vill ha, när ni senast behöver få svar. Skicka gärna med ett läkarintyg, eller skriv att det kommer när du har varit på läkarbesök.
Om du tycker att det är svårt att författa brevet kan du använda vår mall här nedanför, men du kan naturligtvis göra om den som du vill.

=================================

Datum, ort

Till titel och namn

Ansökan om förlossningspeng

Vi ansöker härmed om förlossningsarvode för förlossning i hemmet.
Vi är barnets mamma (namn och personnummer) och barnets pappa (namn och personnummer). Vi bor i ort.
Vi är båda vid god hälsa. Förlossningen är beräknad till den beräknat förlossningsdatum.
Vi har planerat att föda tillsammans med barnmorskan barnmorskans namn.
Graviditeten förlöper normalt enligt barnmorska och läkare vid er mödrahälsovård, ort. Ett läkarintyg som styrker detta medföljer/ kommer att skickas in som kompletterande handling.

Vi önskar få bidrag för planerad hemförlossning. Enligt vad som kommit till vår kännedom betalar ditt läns landsting i dagsläget ut bidrag på 13 000 kr till hemförlossningar.

(Följande stycke är skrivet utifrån Stockholms förlossningsklinikers situation 2001. Ändra som det passar dig och använd dina egna argument!)
Anledningen till att vi har bestämt oss för en hemförlossning är främst den alltmer ansträngda och ofta undermåliga förlossningsvården inom Stockholms läns landsting. Sjukhusen kan som bekant inte längre ”garantera den medicinska säkerheten” (citat av f.d. verksamhetschefen vid SöS). Riskerna för att komplikationer ska tillstöta under förlossningen ökar radikalt när en stressad barnmorskan handlägger flera förlossningar samtidigt. Vårt alternativ med två barnmorskor hos oss under hela förlossningen är mycket säkrare – det bästa vi kan göra för vårt barn som ska födas och även för mig som är den födande kvinnan. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är också en planerad hemförlossning ett säkrare alternativ för en omföderska i lågriskgruppen.

Vi emotser svar om detta snarast, dock senast önskat datum (tex. 1 månad från brevets avsändande).

Med vänlig hälsning,
Era Namn,
adress, telefonnummer, e-post

=================================

Du kommer troligen att få vänta minst en eller ett par veckor på att få svar. Om du får din begäran beviljad kanske det inte spelar någon roll om du får svaret per brev eller telefon, men om du får avslag så måste det ske skriftligt. Enligt § 21 i Förvaltningslagen har du nämligen rätt att få veta hur och till vilken instans du överklagar ett beslut – en så kallad besvärshänvisning, som alltså ska finnas med i brevet.

3 svar på ”Ansöka om ersättning”

  1. Tack för en bra mall. Skickade den till landstinget här och fick ett nej direkt efter några dagar men utan hänvisning till möjlighet till överklagan.
    NU har jag skrivit tillbaka och begärt denna information.
    Några fler som har samma erfarenheter.

Lämna ett svar