Forskning om risker och vinster vid hemfödsel

De studier som gjorts beträffande den medicinska säkerheten vid planerade hemförlossningar i industriländer visar att det för en frisk kvinna med lågriskgraviditet inte innebär större risker att föda hemma vad gäller dödligheten för såväl mor som barn. Risken för bristningar I mellangården minskar och barnen har högre Apgarpoäng vid hemförlossningar än på sjukhus. De medicinska ingreppen är färre vid planerad hemförlossning jämfört med planerad förlossning på sjukhus. Förekomsten av efterblödningar och kvarhållen moderkaka är i vissa studier större och i andra mindre vid hemförlossning. I hemförlossningsgruppen förekommer överburenhet oftare men frekvensen av födelsetrauman hos barnen är mindre.

Kommentera