Valfrihet

Varje år väljer ett hundratal kvinnor i Sverige att föda sina barn hemma. I England föds något fler av alla barn hemma, cirka 2,5 % varje år. I Holland är det betydligt fler, cirka 35 %. Mer än vart tredje holländskt barn föds alltså hemma i sina föräldrars sovrum!
Hur tänker alla dessa barns föräldrar, varför vill de inte föda på sjukhus?

I Holland väljer varje kvinna var hon och hennes familj vill föda sitt barn. De får välja fritt, de uppmuntras att välja genomtänkt, utifrån sina egna behov. All information finns lätt tillgänglig för att underlätta ett fritt val. (Holland har för övrigt nästan lika bra siffror som Sverige vad gäller nyfödda barns och nyblivna mammors hälsa.)

Även på engelska mödravårdscentraler uppmanas blivande föräldrar att informera sig om vilken som är den bästa platsen för just dem att föda sina barn, hemma eller på sjukhuset.

Låt oss göra ett tankeexperiment, för att verkligen ta frågan på allvar. Med tanke på att mänskligheten har utvecklats i hundratusentals år utan förlossningskliniker – vad är egentligen argumenten för att alla barn ska födas på sjukhus?

Självklart vill man ha medicinsk övervakning vid en förlossning som förväntas gå snett. Men det är bara ett litet fåtal av alla födslar som går snett. Forskning visar att det inte finns någon anledning för fler än 60 % av alla kvinnor att föda på sjukhus – även om fler än så föder på sjukhus förbättras inte hälsostatistiken. Det innebär helt krasst att fyra av tio kvinnor åker till sjukhuset helt i onödan när de ska föda sitt barn, och tar därigenom plats och uppmärksamhet från de som verkligen kan tänkas behöva den.

Enligt världshälsoorganisationen WHO kan alla kvinnor med lågriskgraviditeter, cirka 70-80 % av alla kvinnor, föda hemma och fortfarande vara lika säkra som om de födde sitt barn på sjukhus. Ett stort antal av dem skulle troligen vara säkrare hemma än på sjukhus.

Ett svar på ”Valfrihet”

  1. jag är helt för att man ska få föda hemma.
    Reagerade bara lite på formuleringen ”mänskligheten har utvecklats i hundratusentals år utan förlossningskliniker ” iom att utgallring genom död är ett sätt som en art utvecklas, dvs överlevnad av de bäst lämpade…

Lämna ett svar