Hemfödsel i Holland, England och USA

I Holland föds fortfarande mellan 30 och 35 % av barnen hemma. Den holländska barnmorskan har huvudansvaret för kvinnan under graviditet och förlossning och bedömer om kvinnan ska remitteras vidare till obstetriker. Holland har också ett väl utbyggt ambulanssystem, korta restider till sjukhusen och tätt mellan förlossningsavdelningarna. Det finns en bra kommunikation mellan de barnmorskor som biträder vid förlossning och närmaste förlossningsklinik.
För att bedöma vilka kvinnor som kan föda hemma har den holländska regeringen utarbetat en kriterielista för vad som gäller för normala och onormala förlossningar. Barnmorskorna bedömer kvinnorna utifrån kriterielistan vilka kvinnor som är låg- och högrisk. Utifrån den här bedömningen rekommenderas ca 35 % av kvinnorna att föda på sjukhus. Av de resterande 65 % föder sedan cirka hälften hemma.

Även om det holländska systemet visar mycket goda siffror är det idag utsatt för påfrestningar. Holländska feminister frågar sig om smärtan verkligen är nödvändig och undrar om det patriarkaliska samhället förnekar kvinnorna epiduralbedövningens fördelar. Allmänläkarnas organisation i Holland har inlett en process för att inte barnmorskan ska få ha huvudansvaret för den gravida och födande kvinnan. Man har under de två sista decennierna bland lågriskbedömda kvinnor sett en ökning i antal remitteringar till läkare under förlossningen, både i hemmet och på sjukhus.

I England har Midirs, som är ett kunskapscenter med databas och tidning inom barnmorskans område, tagit fram ett antal broschyrer om olika ämnen som berör graviditet och födande. Innehållet bygger på aktuell forskning och ger de blivande föräldrarna fakta så att de sedan kan göra ett informerat val beträffande amning, att föda barn i säte, att ha en doula med under förlossningen, rutinmässigt ultraljud, alkohol under graviditeten, epiduralbedövning under förlossningen och valet av förlossningsplats. Dessa broschyrer finns i två olika varianter, en för de blivande föräldrarna och en mera utförlig och på fackspråk för professionella inom området. Fördelar och nackdelar med olika alternativ presenteras, liksom information om vad man ännu inte vet genom den forskning som gjorts och hänvisningar till var man kan få ytterligare information.

I USA liknar utvecklingen i stort den i övriga västvärlden. 95 % av alla amerikaner föddes i sina hem år 1900. Den siffran var halverad redan 1940 och är nu nere i cirka 5 %. Trots att så många barn föds på sjukhus i USA har de förhållandevis hög spädbarnsdödlighet – 20 andra länder har bättre siffror.

Ett svar på ”Hemfödsel i Holland, England och USA”

  1. Min svenska är inte så bra när jag skriver så jag ska gör det på engelska:

    I’m from the Netherlands. And I’m a feminist, my mom was a feminist (heck she was one of the first women to keep on working after she got maried and got children!!!), all my (girl)friends are feminists. However all of uss chose to gave birth at home or at least without painmedication (if possible). It is absolutely not true that the feminist movement in the Netherlands has the opinion that men decide on what women should endure in the Netherlands. during labor, however I do hear this nonsense a lot. The ambulance system is not as well organized as you picture here. Yes there is the idea that everybody should be able to get to the hospital within 10 minutes. But for me it took an hour. However our midwifes are the best in the world and very well equiped they know when it is time to go to the hospital or when they have to call an ambulance! Maybe you should get in contact with the following women (midwifes) Beatrijs Smulders and Mariël Croon. To give some acurate information about the dutch system. Because it is not the first time I read something on the internet about the dutch system that is actually translated from an english site written by someone who actually opposes the dutch system. Most dutch women don’t want pain medication while they are in labor! I didn’t want to. My friends didn’t want to. And you do definitely get it when you ask for it! In the Netherlands a big part of women will agree with me, some won’t, but they have the choice to get pain medication if they want to. It is mainly men I hear say in the Netherlands that it is unfair that women suffer so much during labor. Well I don’t think I suffered one bit I experienced to most wonderful thing in the world with my whole body. And I’m happy I know what is is!

Lämna ett svar