Tio anledningar att föda hemma

Födsel och död är nära förknippade med varandra, och i dagens ganska sterila svenska samhälle sker både födandet och döendet mestadels på sjukhus. När man talar om förlossningar talar man ofta om smärta, fara och skräck. På film framställs alltid förlossningen som ett inferno. Så varför skulle någon med hjärnan i behåll vilja föda hemma? På sjukhus finns ju allt man behöver, alla kunniga läkare, alla livräddande apparater. Som födande kvinna får man hjälp och smärtstillande mediciner. Dessutom är moderna svenska förlossningskliniker väldigt ombonade och hemlika idag, eller på väg att bli det. Svenska sjukhus borgar för säkerhet – Sverige är det land som har den lägsta barnadödligheten i Europa, ja i hela världen.
Så varför föder inte alla svenskar sina barn på sjukhus?

I diskussionsgruppen ”Föda Hemma” på www.alltforforaldrar.se har man diskuterat anledningar att föda hemma. De tio oftast återkommande skälen är följande:

1. Vi behöver inte flytta oss
2. Vi bestämmer
3. Vi känner barnmorskan
4. Vi kan vara och göra som vi vill
5. Lugnare start för barn och föräldrar
6. Fördelar för familjen
7. Valfrihet
8. Sjukhusen har brister
9. Ett feministiskt perspektiv
10. Födandet ska vara lustfyllt

Lämna ett svar