Index reservsida

INDEX | KÄLLOR

INDEX
Förord
.
Kapitel 1. Hur föder man hemma?
Lillan kommer till jorden
Förbereda sig hemma
Barnmorska och mödravård
Frågor till barnmorskan
Kostnader
Läkarkontroller
Doula
Utrustning
Barnvakt
Kropp och själ under graviditeten
Föda utan barnmorska
.
Kapitel 2. Pappa/Partner
Pappans roll vid förlossningen
En klippa i stormen
Praktiska uppgifter
Att rycka in som barnmorska
Bebisbesiktning
Låt tiden gå
.
Kapitel 3. Nära och kära närvarande
Syskon
Medhjälpare
.
Kapitel 4. Ett barn föds
Födselns förlopp
Födslosmärta
Smärtlindring
Komplikationer
Påverkan
Om barnet dör
.
Kapitel 5. Tio anledningar att föda hemma
Tio anledningar att föda hemma
Vi behöver inte flytta oss
Vi bestämmer
Vi känner barnmorskan
Vi kan vara och göra som vi vill
Lugnare start för barn och föräldrar
Fördelar för familjen
Valfrihet
Sjukhusen har brister
Ett feministiskt perspektiv
Födandet ska vara lustfyllt
Är det en särskild sorts föräldrar som föder hemma?
Kan vem som helst föda hemma?
Attityder
Svar på vanliga påståenden om hemförlossning
Frågor att ställa till dig själv
.
Kapitel 6. Hemfödsel historiskt och internationellt
Häxjakt
Läkarmakt
Systemskifte
Bättre livsvillkor
Hemfödsel i Holland, England och USA
.
Kapitel 7. Hemfödsel i dagens Sverige
Hur många svenskar föder hemma?
Lagen och Socialstyrelsen
Föreningen Föda Hemma
.
Kapitel 8. Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Ny avhandling om hemförlossningar i maj 2007
WHO
ICM
Cochraneinstitutet
.
Kapitel 9. Adresser, länkar, läs- och filmtips
Adresser, länkar, läs- och filmtips
.
Ansöka om ersättning
Ansöka om ersättning
.
Intervjuer
Marias och Jaris hemförlossning
Christina Kummlis dotter föddes hemma trots sätesbjudning
Rebeccas hemförlossning
Renée Rosengren: Vårt hus vaktades av änglar
Susanna Heli: Urkvinnan i mig har tagit över
.
Fler födselberättelser
Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta

.

INDEX | KÄLLOR

KÄLLOR
¤ A descriptive analysis of home births attended by CNMs in two nurse-midwifery services R Anderson & D Greener, Nurse-Midwifery 1991
¤ Aktiv förlossning Sheila Kitzinger, Bonniers 1986
¤ Att föda på kvinnans villkor Beatrice Hogg, Prisma 1988
¤ Barnafödandets psykologi Aidan Macfarlane, Rabén & Sjögren 1980
¤ Birth at Home Sheila Kitzinger, Oxford University Press 1980
¤ En jordemoders berättelse Laurel Thatcher Ulrich, Tiden 1992
¤ Föda barn – var? Sigrid Neuman, LT 1985
¤ Experiences of Australian mothers who gave birth either at home, at a birth centre, or in hospital labour wards J D Cunningham, Social Science & Medicine 1993
¤ Föreningen Föda Hemma
¤ Gentle Birth Choices Barbara Harper, Healing Arts Press, Vermont
¤ Giving birth: home can be better than hospital Johnson and Daviss, BMJ 2005
¤ Hemförlossning i industriländer – ett alternativ vid lågriskgraviditet Helena Lindgren, Carina Sigurdh, Mälardalens Högskola / Institutionen för vårdvetenskap 1999
¤ Hjemmefødsel Susanne Houd, Susanne Winding, Komma 1990
¤ Home Birth Nicky Wesson, Vermilion 1995
¤ Homebirth@iVillage
¤ Homebirth: What are the issues? Sara Wickham, Midwifery Today
¤ Home birth – Safe in selected women, and with adequate infrastructure and support Editorials, British Medical Journal 1996
¤ Home Birth Reference Site – aktuell forskning och litteratur
¤ Home Births The report of the 1994 confidential enquiry by the National Birthday Trust Fund Chamberlain, Wraight et al, Parthenon Publishing
¤ Index of Research on Home Birth
¤ Is homebirth safe Henci Goer, iVillage
¤ Medical literature on the saftey of home birth
¤ MIDIRS Midwives Information and Resource Service
¤ National Birthday Trust Report Chamberlain et al, 1997
¤ Obstetric Myths Versus Research Realities Henci Goer, Bergin and Garvy, 1995
¤ Pursuing the Birth Machine Marsden Wagner, ACE Graphics 1994
¤ Sheila Kitzinger, författare och födselpedagog
¤ Socialstyrelsens allmänna råd om hemförlossning
¤ Riktlinjer för handläggning av normal förlossning Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
¤ Riktlinjer för hälsovård under graviditet Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
¤ Special Delivery Rahima Baldwin, Celestial Arts Press 1986
¤ Spiritual Midwifery Ina May Gaskin, The Book Publishing Company 1978
¤ The cultural context of birth Cina Madison, Uppsala Universitet / Institutionen för kulturantropologi 1998
¤ The nature of birth and breast-feeding Michel Odent, Bergin & Garvey 1992
¤ The technocratic body: American childbirth as cultural expression R E Davis-Floyd, Social Science & Medicine 1994
¤ The use of a birthroom: a randomized trial comparing delivery with that in a labour ward Chapman MG, Jones M, Spring JE, De Swiet M, Chamberlain GVP Br J Obstet Gynaecol 1986
¤ The Virtual Birth Center
¤ Tillbaka till naturlig förlossning Michel Odent, Bonnier 1995
¤ Waterbirth International
¤ Women’s satisfaction with birth center care: a randomised, controlled study U Waldenström, CA Nilsson CA Birth 1993
.

https://www.födahemma.se/index/index-och-kallor/