Källor

Källor för orginaltexten (2005)

 • A descriptive analysis of home births attended by CNMs in two nurse-midwifery services, R Anderson & D Greener, Nurse-Midwifery 1991
 • Aktiv förlossning, Sheila Kitzinger, Bonniers 1986
 • Att föda på kvinnans villkor, Beatrice Hogg, Prisma 1988
 • Barnafödandets psykologi, Aidan Macfarlane, Rabén & Sjögren 1980
 • Birth at Home, Sheila Kitzinger, Oxford University Press 1980
 • En jordemoders berättelse, Laurel Thatcher Ulrich, Tiden 1992
 • Föda barn – var?, Sigrid Neuman, LT 1985
 • Experiences of Australian mothers who gave birth either at home, at a birth centre, or in hospital labour wards, J D Cunningham, Social Science & Medicine 1993
 • Föreningen Föda Hemma
 • Gentle Birth Choices, Barbara Harper, Healing Arts Press, Vermont
 • Giving birth: home can be better than hospital, Johnson and Daviss, BMJ 2005
 • Hemförlossning i industriländer – ett alternativ vid lågriskgraviditet, Helena Lindgren, Carina Sigurdh, Mälardalens Högskola / Institutionen för vårdvetenskap 1999
 • Hjemmefødsel, Susanne Houd, Susanne Winding, Komma 1990
 • Home Birth, Nicky Wesson, Vermilion 1995
 • Homebirth@iVillage
 • Homebirth: What are the issues?, Sara Wickham, Midwifery Today
 • Home birth – Safe in selected women, and with adequate infrastructure and support, Editorials, British Medical Journal 1996
 • Home Birth Reference Site
 • Home Births – The report of the 1994 confidential enquiry by the National Birthday Trust Fund, Chamberlain, Wraight et al, Parthenon Publishing
 • Index of Research on Home Birth
 • Is homebirth safe, Henci Goer, iVillage
 • Medical literature on the saftey of home birth
 • MIDIRS Midwives Information and Resource Service
 • National Birthday Trust Report, Chamberlain et al, 1997
 • Obstetric Myths Versus Research Realities, Henci Goer, Bergin and Garvy, 1995
 • Pursuing the Birth Machine, Marsden Wagner, ACE Graphics 1994
 • Sheila Kitzinger, författare och födselpedagog
 • Socialstyrelsens allmänna råd om hemförlossning
 • Riktlinjer för handläggning av normal förlossning, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
 • Riktlinjer för hälsovård under graviditet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
 • Special Delivery, Rahima Baldwin, Celestial Arts Press 1986
 • Spiritual Midwifery, Ina May Gaskin, The Book Publishing Company 1978
 • The cultural context of birth, Cina Madison, Uppsala Universitet / Institutionen för kulturantropologi 1998
 • The nature of birth and breast-feeding, Michel Odent, Bergin & Garvey 1992
 • The technocratic body: American childbirth as cultural expression, R E Davis-Floyd, Social Science & Medicine 1994
 • The use of a birthroom: a randomized trial comparing delivery with that in a labour ward, Chapman MG, Jones M, Spring JE, De Swiet M, Chamberlain GVP, Br J Obstet Gynaecol 1986
 • The Virtual Birth Center
 • Tillbaka till naturlig förlossning, Michel Odent, Bonnier 1995
 • Waterbirth International
 • Women’s satisfaction with birth center care: a randomised, controlled study, U Waldenström, CA Nilsson, CA Birth 1993